Váš pohyb bez bolesti - SM  (SPS) SYSTÉM MUDr. R. Smíška

2 formy SPS ( SM ) systému cvičení :

1. rehabilitačná
rehabilitačná forma sa vyznačuje pomalým a precíznym precvičením cvikov, ktoré pri pravidelnom precvičovaní rehabilitujú, teda obnovujú správne vzorce pohybu a tak regenerujú pohybový aparát

( veľmi dôležitý je výber cvičiteľa, cvičenia je potrebné sa naučiť precízne a do detailov )

2. kondičná
rýchlejšie vytrvalostné cvičenie prevádzkované hlavne vo fitness centrách - pre tento typ cvičenia je charakteristická aeróbna forma. V prípade, že cvičenec neovláda základné pohybové vzorce a princípy SPS systému cvičenia, môže dôjsť k nesprávnemu prevedeniu cvičení a poškodeniu zdravia

  

Cvičenia SM Systému detailne naučené sú účinné na rehabilitačnú liečbu, prevenciu, regeneráciu, kondičný i výkonnostný tréning v jednotnom metodickom postupe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Diagnózy pre ktoré je SM Systém cvičenie vhodné :

 - Kyfóza a lordóza
 - Skolióza
 - Spondylolýza, Spondylolistéza, Iné spondylopatie
 - Ochorenia krčných medzistavcových platničiek ( myelopatia, radikulopatia a i. )
 - Ochorenia lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou, radikulopatiou
 -
Schmorlove uzly, Ischias
 -
Artróza, plochá noha, vnútorné poruchy kolenného kĺbu, osteoporóza bez patologickej fraktúry,
 -
Poruchy chôdze, bolesti hlavy, závrať, migrény a iné bolesti hlavy, iné

 

Aké sú hlavné princípy SM ( SPS ) systému cvičenia ?

- Stabilizácia chrbtice špirálovými svalovými reťazcami
- Aktívny útlm svalov uložených pozdĺž chrbtice
- Natiahnutie chrbtice smerom hore
- Os tela je zhodná so zemskou príťažlivosťou
- Extenčné pohybové vzory v pletenci ramennom a panvovom

Kombinácia správnej masáže a aktívne cvičenie SM systému je ideálnou kombináciou pre každé telo.
Naučíme vás
cvičiť detailne každý cvik. Napriek zdanlivej jednoduchosti cvikov je dôležitý každý milimeter pohybu do správnej polohy.
Správne držania tela, správny pohyb v bežnom živote a úprava stravovania prináša želaný efekt.

 

INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

SKUPINOVÉ CVIČENIA

                                                                             

VIDEO

Táto liečebná metóda je klinicky používaná už viac ako 30 rokov a jej výsledky hovoria za všetko. Máte možnosť dosiahnuť rýchlejšie a efektívnejšie uzdravenie chrbtice a zároveň dosiahnuť účinnú prevenciu degenerácie chrbtice v dennom živote i športe. Cieľom kurzu je naučiť Vás pod vedením certifikovanej cvičiteľky správne cvičiť túto veľmi účinnú metódu. Následne môžete cvičiť doma denne, stačí 10 - 15 minút a  Vaše bolesti chrbtice budú preč.


Prihlásiť sa na odber noviniek